fbpx
Full 1
หนังสือพิมพ์คุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมายมาตรา 1175
รับลงประกาศ โฆษณา
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
Full 1

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-การจัดส่งหนังสือพิมพ์

ที่ทำการไปรษณีย์ “ปิดทำการ / นำจ่ายล่าช้า (บางพื้นที่)”
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

ไปรษณีย์ในหลายๆ พื้นที่ไม่รับ-ส่ง ทั้งต้นทาง-ปลายทาง

ลูกค้าอาจได้รับสินค้าล่าช้า ในบางพื้นที่
ทางร้านจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

หนังสือพิมพ์รายวัน นิวส์ ทูเดย์

“หนังสือพิมพ์รายวัน นิวส์ ทูเดย์” รับลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน ที่เปิดให้บริการ โฆษณาประชุมผู้ถือหุ้น
มีทั้งมติธรรมดา 7 วัน และมติพิเศษ 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทจำกัดต้อง ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ให้สอดคล้องและปฎิบัติตามข้อกำหนด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อสอบถาม ลงประกาศหนังสือพิมพ์

ลงประกาศได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ [ปิดเล่ม 12.00 น.]

ไม่มีฉบับ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถใช้ยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

หนังสือพิมพ์นิวส์ ทูเดย์ ยินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ

สนใจติดต่อ 2 (1)
Email

newstoday2000@hotmail.com

facebook

https://www.facebook.com/newstoday2000ja

ได้รับหนังสือพิมพ์ (ฉบับจริง) จัดส่งถึงมือคุณ

ส่งเมล ลงประกาศหนังสือพิมพ์

จัดส่งหนังสือพิมพ์ ลงทะเบียน

ในวันทำการถัดไป

หนังสือพิมพ์ส่งตรง ถึงบ้านคุณ

ได้รับภายใน 2-3 วัน

เก็บเป็นหลักฐาน

(ใช้ยื่นจดทะเบียน กรมพัฒฯ)

มีหนังสือพิมพ์ฉบับจริงจัดส่งทั่วประเทศ ได้รับภายใน 1-2 วัน

หนังสือพิมพ์ฉบับจริงใช้เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒฯ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่กรมพัฒฯ ไม่อนุมัติหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 50 บาท

ขั้นตอนการส่งลงประกาศ

หน้าประกาศเชิญประชุม

1

• ขนาดตัวอักษร แนะนำ 16 หรือ 18
• ประเภทไฟล์ Word JPG PDF (ภาพต้องชัดเจน)

เตรียมเอกสารเชิญประชุม

3

• หนังสือเชิญประชุม (ข้อ 1)
• สำเนาการชำระเงิน (ข้อ 2)
• ชื่อที่อยู่ : ออกใบเสร็จ / จัดส่งเอกสาร

ส่งประกาศเชิญประชุมมาทาง Email

4

• หากเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันกลับทาง Email ทุกครั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเชิญประชุม

ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดหลังจากวันที่มีมติไม่เกิน 14 วัน
Read More
อนุมัติ - ลดทุน
อนุมัติ - ลดทุนประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
Read More
แก้ไขข้อบังคับบริษัทจำกัด
แก้ไขข้อบังคับบริษัทจำกัดประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
Read More
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
Read More

การนับวันลงประกาศหนังสือพิมพ์

การนับวันเชิญประชุม

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

 • อนุมัติงบการเงิน (สามัญประจำปี)
 • กรรมการเข้า-ออก อำนาจกรรมการ
 • อนุมัติจ่ายเงินปันผล
 • ย้ายสำนักงานใหญ่ ในจังหวัดเดียวกัน
 • อนุมัติงบ ณ วันเลิก
 • เสร็จชำระบัญชี
การนับวันเชิญประชุม

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

 • ย้ายสำนักงานใหญ่ ข้ามจังหวัด
 • เชิญประชุมเลิกบริษัท
 • แก้ไขข้อบังคับบริษัทจำกัด
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท-ตราประทับ
 • อนุมัติเพิ่มทุน
 • อนุมัติลดทุน
 • ควบบริษัทจำกัด
การนับวันเชิญประชุม

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ภายใน 14 วัน หลังจากมีมติ

 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • ประกาศเลิก-แจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ประกาศเลิก ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ประกาศลดทุน
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท

ดาวน์โหลด หนังสือพิมพ์ประจำวัน

ดาวน์โหลด

หนังสือพิมพ์ประจำวัน นิวส์ ทูเดย์

คำถามที่พบบ่อย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์   (09.00-17.30 น.)
Line : @newstoday2000

www.newstoday2000.com

                 การลงประกาศหนังสือพิมพ์ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ วิสามัญ ประกาศปิดงบการเงินประจำปี รับรองงบการเงิน เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า – กรรมการออก อำนาจกรรมการ ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ – สาขา จัดตั้งบริษัทใหม่ แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ5) แก้ไขตรายางบริษัท เพิ่ม – ลดสาขา แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขบริคณห์สนธิ (ชื่อบริษัท, สำนักงานบริษัท, วัตถุประสงค์ของบริษัท, ทุน/หุ้น/มูลค่าหุ้น) เพิ่มทุน ลดทุน ควบบริษัท เลิกบริษัทจำกัด เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด งบดุลบริษัท ประกาศเสร็จชำระบัญชี แปรสภาพหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ประกาศแจ้งการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ให้ชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนอง การโอนสินทรัพย์ และประกาศอื่นๆ

Back to Top