fbpx
กรรมการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ ทำไมต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์?

กรรมการบริษัทคืออะไร

   “กรรมการบริษัท” หรือ “คณะกรรมการบริษัท” เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นโหวตกันในที่ประชุมว่าจะเป็นบุคคลที่มาควบคุมบริษัทเพื่อทำผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด โดยปกติแล้วกรรมการบริษัทจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด

ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการ

   การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีเงื่อนไขตามข้อตกลงบริษัทดังนี้
    1. ครบกำหนดตามวาระในการบริหาร
    2. ผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนกรรมการในที่ประชุมก่อนครบกำหนดตามวาระ
    3. กรรมการเสียชีวิต
    4. กรรมการเป็นผู้ล้มละลาย
    5. กรรมการกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถ

ทำไมต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์?

   กรณีกรรมการลาออกหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อใดที่จะมีการจัดประชุมเกิดขึ้น ทางบริษัทจะต้องนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มาลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงการจัดประชุมที่จะเกิดขึ้น และใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นจะดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    ซึ่งการลงประกาศหนังสือพิมพ์ต้องลงประกาศก่อนวันที่ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกรมพัฒกำหนด เช่น
   ลงประกาศหนังสือพิมพ์วันที่ – 8 สิงหาคม 2565
   จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ – 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามหากท่านสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือพิมพ์นิวส์ ทูเดย์ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหา
การลงประกาศหนังสือพิมพ์ ด้วยหนังสือพิมพ์คุณภาพฉบับจริงใช้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้ท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *