fbpx

หนังสือพิมพ์รายวัน นิวส์ ทูเดย์ ร่วมบริจาคให้เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้แด่เด็กๆ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”

           ในนามคณะเจ้าหน้าที่บุคลากร ผู้บริหาร และลูกค้าทุกท่าน ของหนังสือพิมพ์รายวัน นิวส์ ทูเดย์ ร่วมบริจาคให้เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้แด่เด็กๆ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

สิ่งที่ทางเราและผู้มีจิตเมตตาได้นำไปบริจาค

1. ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ รวมเป็นเงิน 41,000 บาท
2. ร่วมบริจาคของอุปโภค บริโภค จำนวน 16 ลัง
3. ลูกค้าทุกท่านบริจาคโดยตรงกับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รวมเป็นเงิน 13,760 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,760 บาท

           โดยเรามีจุดประสงค์ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม เด็กผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการเติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างอนาคตให้เด็กได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคม และยังเป็นการรณรงค์ให้เกิดความรักในสังคมไทยอีกด้วย

            หนังสือพิมพ์รายวัน นิวส์ ทูเดย์ รู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้ให้ และเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความสุขให้กับเด็กๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
และต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมบริจาคกับเราในครั้งนี้

 

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ