fbpx

ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินลูกค้าออนไลน์

18ด014     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     13/01/2566     ดาวน์โหลด

18ด014     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     13/01/2567     ดาวน์โหลด

31ค028     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     13/01/2566     ดาวน์โหลด
31ค028     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     14/01/2566     ดาวน์โหลด
31ค028     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     15/01/2566     ดาวน์โหลด

31ค028     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     20/01/2567     ดาวน์โหลด
31ค028     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     22/01/2567     ดาวน์โหลด
31ค028     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     30/01/2567     ดาวน์โหลด

31น016     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     20/01/2566     ดาวน์โหลด
31น016     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     21/01/2566     ดาวน์โหลด
31น016     ใบเสร็จรับเงิน - ฉบับออนไลน์     22/01/2566     ดาวน์โหลด

ส่งใบเสร็จ 2

     รับลงประกาศหนังสือพิมพ์ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ วิสามัญ ปิดงบการเงิน รับรองงบ เปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจกรรมการ จ่ายเงินปันผล ย้ายที่ตั้งสำนักงาน แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขวัตถุประสงค์ เพิ่มทุน ลดทุน เลิกบริษัท และฯลฯ 
     สามารถลงประกาศได้ที่หน้าเว็ปไซต์ และทางอีเมลล์

ติดต่อเรา

บริษัท นิวส์ ทูเดย์ (2000) จำกัด
498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์   (09.00-17.30 น.)
Line : @newstoday2000
www.newstoday2000.com