fbpx

ส่งไฟล์ลงประกาศหนังสือพิมพ์

เลขบัญชี ชำระเงินค่าประกาศ

ชื่อบัญชี : บริษัท นิวส์ ทูเดย์ 2000 จำกัด

กสิกรไทย

กสิกรไทย

สาขาสำเหร่
032-210-9883

ไทยพาณิชย์

ไทยพาณิชย์

สาขาถนนตากสิน
055-252-8740

กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

สาขาถนนตากสิน
014-018-3248

กรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรี

สาขาสำเหร่
113-119-4154

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Back to Top