fbpx

PROMOTION 2565

กรอบประกาศ หนังสือพิมพ์

หากลูกค้าต้องการรายละเอียดใบเสนอราคาลงประกาศหนังสือพิมพ์ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านทางอีเมล์ หากไม่ได้รับใบเสนอราคาหรือมีข้อสงสัย โทร. 02-8609404-6 Line: @newstoday2000

ประกาศเชิญประชุม "อนุมัติงบการเงิน" สามัญ ประจำปี 2564
วันนี้ - 22 เมษายน 2565
ประชุมวันสุดท้าย 30 เมษายน 2565

ระยะเวลาโปรโมชั่น มีถึง 22 เมษายน 2565

  • คูปองไม่มีระยะเวลาหมดอายุ จนกว่าจะใช้หมด
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ออกตามข้อมูลสมาชิก ไม่สามารถแยกใบเสร็จฯ ตามบริษัทที่ลงประกาศได้
  • เมื่อท่านมีการใช้คูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินส่วนที่เหลือได้
  • ใบเสนอราคาจะมีแจ้งหัก ณ ที่จ่าย ไม่สามารถขอหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลังได้

หมายเหตุ

  • ต้องการ “ใบเสร็จรับเงิน” แยกแต่ละบริษัทที่ลงประกาศ ราคา 214 บาท/กรอบ
  • คูปอง(โปรโมชั่น) ไม่สามารถใช้แยกใบเสร็จรับเงินแต่ละบริษัทที่ลงประกาศ

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ลงประกาศหนังสือพิมพ์เป็นประจำ
หรือลงประกาศจำนวนหลายฉบับ

ผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกกดชำระเงิน
หรือเดินทางไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ผู้ที่ต้องการราคาโปรโมชั่น
ซึ่งราคาถูกกว่าราคาปกติ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

     รับลงประกาศหนังสือพิมพ์ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ วิสามัญ ปิดงบการเงิน รับรองงบ เปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจกรรมการ จ่ายเงินปันผล ย้ายที่ตั้งสำนักงาน แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขวัตถุประสงค์ เพิ่มทุน ลดทุน เลิกบริษัท และฯลฯ 
     สามารถลงประกาศได้ที่หน้าเว็ปไซต์ และทางอีเมลล์

ติดต่อเรา

บริษัท นิวส์ ทูเดย์ (2000) จำกัด
498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์   (09.00-17.30 น.)
Line : @newstoday2000
www.newstoday2000.com