fbpx

ประกาศเชิญประชุม "อนุมัติงบการเงิน"
สามัญ ประจำปี 2564

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ลงประกาศหนังสือพิมพ์เป็นประจำ
หรือลงประกาศจำนวนหลายฉบับ

ผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกกดชำระเงิน
หรือเดินทางไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ผู้ที่ต้องการราคาโปรโมชั่น
ซึ่งราคาถูกกว่าราคาปกติ

Blank Form (#7) (#8)

ขอใบเสนอราคา


**ราคาข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%


เงื่อนไข : คูปองลงประกาศ

ระยะเวลาโปรโมชั่น มีถึง 30 เมษายน 2564

  • คูปองไม่มีระยะเวลาหมดอายุ จนกว่าจะใช้หมด
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ออกตามข้อมูลสมาชิก ไม่สามารถแยกใบเสร็จฯ ตามบริษัทที่ลงประกาศได้
  • เมื่อท่านมีการใช้คูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินส่วนที่เหลือได้
  • ใบเสนอราคาจะมีแจ้งหัก ณ ที่จ่าย ไม่สามารถขอหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลังได้

หมายเหตุ
- ต้องการ "ใบเสร็จรับเงิน" แยกแต่ละบริษัทที่ลงประกาศ ราคา 214 บาท/กรอบ
- คูปอง(โปรโมชั่น) ไม่สามารถใช้แยกใบเสร็จรับเงินแต่ละบริษัทที่ลงประกาศ


498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์